नेपालमा रोजगारीका अबसरहरु
शिर्षक पद प्रकार तलब रोजगारीको क्षेत्र स्थान बिस्तृत विवरण
कतार लाइसेन्स एक्साभेटर अ...
एक्साभेटर अपरेटर जागिर 1800 -... कतार पुरा हेर्नुहोस्
लाइट ड्राइभर (कतार लाइसेन...
Light Driver जागिर 1800 -... Qatar पुरा हेर्नुहोस्
कतारमा ट्रक ड्राइभरलाइ रो...
ट्रक ड्राइभर (कतार लाइसेन्स) जागिर 1800 -... कतार पुरा हेर्नुहोस्
Vacancy for Engineers in ...
Production Engineer जागिर 183500 Factory... Kuwait पुरा हेर्नुहोस्
Electrical/ Electronics &...
Process Engineer जागिर 183500 Factory... Kuwait पुरा हेर्नुहोस्
Vacancy in Kuwait...
Operator (Drawing & STR) जागिर 73500 Factory... Kuwait पुरा हेर्नुहोस्
Vacancy Announcement for ...
Operators (Laying & Armoring) जागिर 73500 Factory... Kuwait पुरा हेर्नुहोस्
Vacancy for Operators in ...
Asst. Operators(Drawing & STR) जागिर 55500 Factory... Kuwait पुरा हेर्नुहोस्
Overseer/ Sub Overseer wa...
Asst. Operators (Laying & Armoring) जागिर 55500 Factory... Kuwait पुरा हेर्नुहोस्
Vacancy for Electrical/ E...
Asst. Operators (Extrusion) जागिर 55500 Factory... Kuwait पुरा हेर्नुहोस्
माथि दिइएको मध्ये तपाईंलाइ मिल्ने अबसर नभएमा कुन पदमा नेपालमा रोजगारी अथवा Internship गर्न चाहनु हुन्छ तल दिइएको फारम भरेर पठाउन सक्नुहुनेछ|